چند سوال از حامیان به شدت اصول گرای دولت نهم

در یادداشت دیروز نوشتم که همسر سخنگوی دولت  ظاهراً متوجه شده که میر حسین موسوی پس از سکوت ٢٠ ساله با قاطعیت وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شده و پس از انصراف خاتمی از انتخابات و حمایت خاتمی از میرحیسن  با استقبال مردم مواجه شده، به همین دلیل خشم و غضب حامیان دولت احمدی نژاد از جمله همین خانم نیز تقریباً غیر قابل کنترل شده است. بر این عقیده هستم که به نوشته های همسر سخنگوی دولت به این دلیل نباید اهمیت داد که کذب بودن آن ها مانند روز روشن است. اگر یادداشت قبلی سخنگوی دولت در تمجید از میر حسین و فحش نامه ایشان را با هم مقایسه کنیم متوجه می شویم که به هیج وجه نوشته های ایشان از یک روال منطقی برخوردارنیستند و نشان می دهد که این مطالب در شرایط  خوشحالی بیش از حد یاعصبانیت شدید به رشته تحریر درآمده است. البته حقیر با مطالعه یادداشت تمجید همسر سخنگوی دولت از موسوی کمی مردد شدم ولی با خواندن فحش نامه ایشان مطمئن شدم که در انتخاب مهندس موسوی به عنوان کاندیدای اصلح، راه درستی را انتخاب نموده ام.   

فقط این سوال در ذهنم مطرح شده که چرا همسر سخنگوی دولت که در وصف دولت احمدی نژاد کتابی به نام معجزه هزاره سوم نوشته، اشاره ای به ابهاماتی که در عملکرد  دولت نهم که خود را دولت اسلامی واصول گرا می داند، نمی کند. در این ٣ سال عملکرد دولت نهم بنده به عنوان یک شهروند ایرانی با سوالات زیادی مواجه هستم و انتظار دارم که حامیان دولت به آن جواب دهند. در زیر به چند سوال از ده ها ابهاماتی که در عملکرد دولت ارزشی نهم وجود دارد، اشاره می شود:

١  چرا ثروت های میلیاردی افرادی مانند سردار محصولی وزیر کشور دولت احمدی نژاد، مشروع و عین ارزش ها است ولی ثروت های کسانی که همفکر دولت نیستند غیر مشروع و مافیایی است.

٢   چرا احمدی نژاد تا دقیقه نود از وزیر کشور سابق خود(کردان) که مشخص شد دارای مدرک دکترای جعلی است با قاطعیت حمایت کرد. و حتی گفت مدرک ایشان برای من مهم نیست. آیا این موضع گیری ها عین ارزش های اسلامیست؟

٣   چرا در شرایطی که رئیس دولت در سال اول تشکیل دولت نهم هولوکاست( کشتار یهودیان) را انکار نمود و حتی در داخل کشور سمینار بررسی هولوکاست تشکیل داد، یکی از اعضای هیات دولت(رحیم مشائی) اعلام می کند ما با مردم اسرائیل دوست هستیم و جالب تر این که
احمدی نژاد علیرغم ظاهر ضد صهیونیستی ( که در صورت واقعی بودن قابل تحسین است) موضع سکوت را اتخاذ نمود.

 و حسن ختام مطلب این که موضع همسر سخنگوی دولت در مورد این سیاست های دولت نهم تا کنون سکوت انقلابی بوده که حتماً این هم نمونه ای از ارزش گرایی است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
نوري

برادر عزيز شايد مرا نشناسي ولي من شما را مي شناسم. من محمد نوري هستم يادت مي آيد در گردان يازهرا در عمليات كربلاي 5 كه معاون فرمانده گرهان ذوالفقار بودي در نهر جاسم عراقي ها ما را محاصره كردند. در هر صورت من با نوشته هاي شما موافق نيستم و ترجيح مي دهم به احمدي نژاد راي بدهم. مير حسين اگر خوب بود 20 سال سكوت نمي كرد.